Do 15 lutego br. należy dostarczyć prace w konkursie, którego organizatorem jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Konkurs ma charakter otwarty.

Jak wynika z preambuły regulaminu konkursu dostępnego na stronie internetowej Muzeum, zaproponowane w tytule przekroczenie murów organizator konkursu rozumie jako chęć otworzenia się (wyjścia poza chronione ściany muzeum) i nawiązania dialogu z mieszkańcami miasta. Konkurs polega na wykonaniu projektu muralu wraz z jego wizualizacją przestrzenną i opisem. Kompozycję muralu należy wpisać w kontekst architektoniczny ściany wybranego budynku znajdującego się w Przemyślu (lista 12 budynków w załączniku do regulaminu).

Temat pracy powinien nawiązywać do historii Przemyśla, jego mieszkańców, tradycyjnych zawodów i rzemiosł, historycznej zabudowy miasta, zwłaszcza tej, która uległa zniszczeniu na skutek działań wojennych czy upływu czasu, wydarzeń z historii miasta Przemyśla. Projekt muralu w formie wydruku na papierze o rozmiarach 70 × 100 cm wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do siedziby Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, plac Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

  • 5000 zł za zajęcie I miejsca,
  • 3000 zł za zajęcie II miejsca,
  • 2000 zł za zajęcie III miejsca.

Więcej informacji na Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.