Do końca stycznia 2022 r. można zgłaszać książki (tekst, ilustracje bądź grafiki) do VI edycji konkursu organizowanego przez Bibliotekę Kraków. Nagroda przyznawana jest co roku za walory literackie i graficzne książki, a jej fundatorem jest Prezydent Miasta Krakowa.

Pula nagród w konkursie wynosi 25 000 zł. Celem nagrody jest uhonorowanie najpiękniejszych i najbardziej wartościowych polskich książek adresowanych do dzieci i młodzieży.

Jak wynika z regulaminu konkursu, nagroda przyznawana jest za książkę:

  • żyjącego autora — pisarza tworzącego w języku polskim, ilustratora książki bądź grafika opracowującego szatę graficzną książki,
  • której pierwsze wydanie przypada na rok poprzedzający przyznanie narody,
  • oznaczoną numerem ISBN.

Do konkursu można zgłaszać książki, których część lub części zostały opublikowane w innym wydaniu niż zwartym (książkowym). Zgłoszenia wydań zbiorowych, antologii nie będą rozpatrywane. Kandydatów do nagrody zgłaszają autorzy, czytelnicy, związki twórcze, instytucje kultury, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, a także członkowie kapituły nagrody.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i dostarczyć listownie lub osobiście do siedziby organizatora na adres: pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres anna.gregorczyk@biblioteka.krakow.pl.

Każdy wydawca może zgłaszać do 5 książek. Pozostali zgłaszający mogą zgłaszać tylko jedną książkę. Do zgłoszenia należy dołączyć od 2 do 5 egzemplarzy książki.

Kapituła nagrody wytypuje pięć książek do etapu finałowego, w tym przynajmniej po dwie pozycje nominowane do nagrody literackiej i nagrody graficznej.
Przyznanie nagrody następuje w terminie do 31 grudnia danego roku.

Więcej informacji i regulamin konkursu znajdują się na stronie Biblioteki Kraków.