Do końca marca br. działający poza granicami Polski tłumacze, wydawcy, krytycy, animatorzy życia kulturalnego, którzy mają szczególne osiągnięcia w zakresie promocji literatury polskiej na świecie, mogą zgłaszać się do nagrody Instytutu Książki.

Nagrodę stanowi 10 000 euro oraz statuetka autorstwa Łukasza Kieferlinga. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie obywatele innych państw (a także Polacy z obcym paszportem). Kandydatów mogą zgłaszać polskie i zagraniczne instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury, ośrodki naukowe, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, a także osoby prywatne.

Zgłoszenia wraz z życiorysem kandydata, pełną listą publikacji oraz uzasadnieniem należy nadsyłać pocztą do Instytutu Książki na adres ul. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków lub e-mailem na adresy office@bookinstitute.pl, biuro@instytutksiazki.pl.

Nazwisko laureata zostanie ogłoszone podczas uroczystości wręczenia nagrody.