Do 22 marca br. można zgłaszać kandydatów do drugiej edycji konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży Jak zdobyć Nagrodę Nobla? organizowanego przez Wrocławski Dom Literatury i Fundację Olgi Tokarczuk.

Mogą w nim wziąć udział uczennice i uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: klasy 4 i 5 oraz klasy 6-8. Celem konkursu jest promocja kreatywnego pisania oraz czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Do konkursu można zgłaszać teksty literackie, których tematem jest klimat oraz zmiany, wyzwania i zagrożenia z nim związane, inspirowane cytatem z książki Olgi Tokarczuk „Czuły narrator”: Świat jest mały — bardzo się skurczył w ciągu poprzedniego wieku. Wydeptaliśmy w nim wiele ścieżek, zawłaszczyliśmy jego lasy i rzeki, przeskoczyliśmy oceany.

Organizator pozostawia dowolność co do formy pracy. Można nadsyłać bajki, opowiadania, fragmenty powieści, eseje czy reportaże — nie stawia żadnych ograniczeń gatunkowych. Ważne jednak jest to, aby tekst nie przekraczał objętości 6000 znaków ze spacjami i był przesłany w formacie DOC. Prace mogą zgłaszać opiekunowie uczestników i nauczyciele, a do każdego zgłoszenia należy dołączyć zgodę opiekuna na udział osoby niepełnoletniej w konkursie.

Na laureatów i laureatki czekają czytniki ufundowane przez Wrocław Miasto Literatury UNESCO oraz książki z osobistą dedykacją noblistki. Ogłoszenie wyników nastąpi 23 kwietnia w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich UNESCO.

Pierwsza edycja konkursu, zorganizowana na przełomie lat 2020/21, cieszyła się dużym zainteresowaniem — w obu kategoriach wiekowych nadesłano ponad 400 prac.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Wrocławskiego Domu Literatury.