Do 30 kwietnia br. trwa nabór do dziewiątej edycji Konkursu im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki 2022 zorganizowanego przez Bibliotekę Kraków oraz Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Nagrodami są: wydanie wybranego przez jury tomu poetyckiego, spotkanie autorskie oraz promocja książki podczas tegorocznej Nocy Poezji.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej. Tematyka prac jest dowolna, a liczba i układ wierszy w zestawie zależy wyłącznie od koncepcji autora.

Zgłoszenie do konkursu, które należy przesłać na adres: Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków, z dopiskiem: Konkurs im. Anny Świrszczyńskiej: Książkowy Debiut Poetycki 2022, powinno zawierać:

  • zestaw wierszy w dwóch jednakowych egzemplarzach (w postaci wydruków w formacie A4, bez projektu okładki i stron redakcyjnych),
  • dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz krótka nota biograficzna) zawarte w osobnej, dołączonej do zestawu wierszy zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym hasłem/godłem co zestaw wierszy,
  • wersję elektroniczną zestawu wierszy w formacie edytowalnym (DOC lub DOCX) — jeden egzemplarz na CD lub pendrivie.

Zgłoszenia można też wysyłać na adres e-mailowy konkurs.poetycki@biblioteka.krakow.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości: Książkowy Debiut Poetycki 2022 oraz godłem (hasłem).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2022 r. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronach Biblioteki Kraków i Magicznego Krakowa.

Od II edycji konkursu patronką konkursu jest wybitna poetka Anna Świrszczyńska (1909–1984), autorka m.in. słynnego tomu Jestem baba (1972), który pod względem językowym i treściowym dokonał rewolucji w poezji polskiej. Zdaniem Czesława Miłosza, który poświęcił poetce książkę Jakiegoż to gościa mieliśmy, Anna Świrszczyńska pod wieloma względami „wyprzedziła swój czas”, swobodnie poruszała się „wśród znaków całego kulturalnego dziedzictwa”, a o sprawach codziennego życia, pisała tak „jak żadna poetka polska się nie odważyła”.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie BIP Kraków. Dodatkowe informacje można uzyskać w dni powszednie od 8.00 do 15.00 pod numerem tel. 12 61 89 122.