Do 16 maja br. można zgłaszać publikacje historyczne w 13. edycji konkursu, którego organizatorami są Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej, Telewizja Polska i Polskie Radio.

Ideą konkursu jest popularyzowanie dziejów Polski w XX w. oraz promowanie czytelnictwa książek historycznych. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 120 000 zł. Projekt dofinansowano ze środków MKiDN.

Rywalizacja o Nagrody im. Oskara Haleckiego toczy się w czterech kategoriach:

  • najlepsza książka naukowa poświęcona
  • dziejom Polski i Polaków w XX w.,
  • najlepsza książka popularnonaukowa
  • poświęcona historii Polski w XX w.,
  • najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX w., czyli publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami,
  • najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX w., czyli dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym.

Do konkursu można zgłaszać książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 lipca 2019 r. a 31 grudnia 2021 r. Książki do konkursu mogą zgłaszać wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Trzy egzemplarze danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu, należy dostarczyć na adres Instytutu Pamięci Narodowej ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.

Laureaci Nagród im. Oskara Haleckiego zostaną wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym spośród nadesłanych publikacji jury wybierze te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W drugim etapie jury w każdej kategorii wybierze maksymalnie 10 książek nominowanych do nagrody, natomiast w trzecim jurorzy wyłonią laureatów. Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy, którzy od 1 do 31 października 2022 r. wybiorą w drodze głosowania internetowego najlepsze książki w kategorii naukowej i popularnonaukowej. Oprócz nagród jury ma prawo przyznać czterem publikacjom z listy nominowanych wyróżnienia o charakterze honorowym.

Więcej informacji o konkursie na stronie Książka Historyczna Roku.