Do 25 czerwca br. osoby zajmujące się twórczością literacką amatorsko mogą zgłaszać swoje prace w konkursie, który organizuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich. Pula nagród w konkursie wynosi 3000 zł. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym.

Celem konkursu jest m.in.:

  • popularyzowanie i kultywowanie obrzędów i tradycji kultury ludowej wsi polskiej — tak pięknie opisywanych przez Reymonta — również w odniesieniu do obecnych przemian,
  • możliwość wyrażania opinii i refleksji dotyczących problematyki lokalnej społeczności w indywidualnej wypowiedzi uczestnika,
  • promocja talentów literackich.

Uczestnicy muszą mieć ukończone 12 lat, nie mogą być członkami stowarzyszeń pisarzy. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież i dorośli.

Do konkursu można zgłaszać małe formy prozatorskie: nowele, opowiadania, rozprawki, opisy kronikarskie, felietony, reportaże. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór. Objętość tekstu nie może przekraczać 10 stron maszynopisu. Zgłoszenie oraz prace wydrukowane w czterech egzemplarzach oraz zapisane (w formacie DOC) na nośniku elektronicznym należy opatrzyć godłem i przesyłać pocztą na adres organizatora.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w terminie wrzesień — październik 2022 r.

Więcej informacji w regulaminie dostępnym na stronie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich.