Do 30 września br. wydawcy, autorzy i miłośnicy historii mogą zgłaszać kandydatury w dwudziestej siódmej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka.

Organizator konkursu, redakcja Magazynu Literackiego KSIĄŻKI, przyzna ją wydawcom, którzy publikują książki w dziedzinie historii i archiwistyki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych jej patrona.

Do nagrody można zgłaszać publikacje wydane po 1 stycznia 2021 r. Propozycje należy przesyłać na adres redakcji: Magazyn Literacki KSIĄŻKI, ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa, z dopiskiem: Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas XXX Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie (24– 27 listopada br.).

Prof. Jerzy Skowronek w swojej pracy badawczej zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII w. i w XIX w. oraz stosunkami międzynarodowymi w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. Związany był z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszawskiego, w którym przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej — od asystenta do profesora. Przez jedną kadencję był też prorektorem swojej macierzystej uczelni. W 1990 r. został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a następnie objął funkcję Dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zginął 23 lipca 1996 r. w wypadku samochodowym we Francji.