Jeszcze tylko do 7 grudnia br. biblioteki publiczne i pedagogiczne (dostępne dla mieszkańców) mogą zgłosić swój udział w konkursie dobrych praktyk organizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Program ten to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem konkursu jest:

  • uzyskanie zbioru dobrych praktyk — opisów działań zrealizowanych w bibliotekach, dotyczących ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska i klimatu,
  • promocja proekologicznych rozwiązań organizacyjnych w bibliotekach, a także działań edukacyjnych zwiększających świadomość mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska i klimatu,
  • rozwój zasobów edukacyjnych dla bibliotek rozwijanych i udostępnianych przez FRSI na portalu Biblioteki.org oraz na innych prowadzonych przez FRSI stronach.

Jak wynika z regulaminu inicjatywy, zadanie konkursowe polega na przygotowaniu opisów dobrych praktyk (warsztatów, zajęć, projektów, rozwiązań organizacyjnych itp.), zrealizowanych dotychczas przez bibliotekę, których tematyka dotyczyła takich zagadnień, jak ekologia, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, kryzys klimatyczny itp.

W treści opisu inspiracji powinny się znaleźć:

  • tematyka, której dotyczy dobra praktyka (z uwzględnieniem problemu, na który odpowiada zrealizowane przez bibliotekę działanie);
  • odbiorcy — informacja o grupie wiekowej, społecznej itp., dla której zostało zrealizowane działanie (w przypadku działania skierowanego do określonej grupy odbiorców);
  • organizacja i czas trwania (np. jak długo trwały zajęcia, czy były jednorazowe, czy cykliczne, jakie narzędzia zostały wykorzystane w trakcie realizacji działania, jeśli opisywane jest rozwiązanie organizacyjne, to czy jest ono trwałe czy tymczasowe itp.);
  • przebieg (jak wyglądała realizacja działania, jakie są jego efekty, jakie korzyści przyniosło odbiorcom, a jakie bibliotece);
  • link do materiału graficznego lub multimedialnego poświęconego dobrej praktyce (np. strona internetowa ze zdjęciami, post na Facebooku, film na YouTubie, udostępniony katalog ze zdjęciami lub filmami itp.).

Maksymalna długość opisu nie może przekraczać 6000 znaków ze spacjami (nie licząc linku do materiału graficznego bądź multimedialnego), a każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 opisy dobrych praktyk.

Wybór najciekawszych inspiracji nastąpi do 15 grudnia 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy: docs.google.com.