Do 23 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu szkoleniowego „Zaproś nas do siebie”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowego Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem projektu Zaproś nas do siebie jest poznawanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń i budowanie relacji między uczestnikami.

Program skierowany jest do domów, ośrodków i centrów kultury, posiadających status samorządowej instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury.

Podmioty, które biorą udział w inicjatywie, otrzymują wsparcie w zakresie wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole, wzmocnienia kompetencji dyrektorów instytucji w zakresie zarządzania i budowania zespołu, a także programowania i rozwoju oferty programowej instytucji na 2024 r., opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

Projekt składa się z dwóch warsztatów dla dyrektorów i koordynatorów, trzech wizyt studyjnych, spotkań on-line, szkolenia w instytucji, a także udziału w IV Forum Pracuj w kulturze oraz udziału w XIII Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów i zadań zespołowych.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w Systemie Obsługi Programów NCK.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane w połowie marca 2023 r.