Poradnik Instytucji Kultury 02/2023

Tylko do 6 marca br. można zgłaszać chęć udziału w nowym programie rezydencji literackim dla pisarek i tłumaczek zza wschodniej granicy

Do 6 marca br. trwa nabór zgłoszeń do nowego programu rezydencji literackich im. Janiny Katz dla pisarek i tłumaczek z Ukrainy i Białorusi. Organizatorami inicjatywy są Krakowskie Biuro Festiwalowe i Kraków Miasto Literatury UNESCO. Program realizowany jest w ramach miejskiego projektu „Krakowianki” oraz jest częścią całorocznego programu rezydencji literackich Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji szkoleń online MKiDN

Trwa nabór zgłoszeń do IV edycji szkoleń online dotyczących ochrony i kształtowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem tzw. uchwał krajobrazowych. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji programu dotacyjnego Kultura — Interwencje

Do 13 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet projektu to 10 mln zł.

Weź udział w programie „Zaproś nas do siebie”. Na zgłoszenie masz czas do 23 lutego

Do 23 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu szkoleniowego „Zaproś nas do siebie”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowego Centrum Kultury.

Zwolnienie z akcyzy na gaz opałowy

Czy instytucja kultury niebędąca czynnym podatnikiem VAT jest zwolniona od akcyzy na gaz opałowy?

Weź udział w jubileuszowej 30. edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego

Do 17 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Organizatorem inicjatywy jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu. Hasłem 30. edycji konkursu jest „Przygody z książką”.

Weź udział w kolejnej edycji Archi-przygód, programu NCK

Do 15 lutego trwa nabór zgłoszeń do VII edycji programu Archi-przygód. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu o Stypendia Twórcze Miasta Krakowa

Do 10 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznego konkursu o Stypendia Twórcze Miasta Krakowa.

Tylko do dziś można zgłaszać książki podróżnicze do tegorocznej Nagrody im. Macieja Kuczyńskiego

Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Nagrody im. Macieja Kuczyńskiego dla najlepszej debiutanckiej książki podróżniczej roku. Organizatorem inicjatywy jest MART.

Jak obliczyć czas pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionej na część etatu?

Jaki jest czas pracy osoby zatrudnionej na umowę o pracę w wymiarze 5/8 etatu z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Nagroda jubileuszowa przy zatrudnieniu na dwóch stanowiskach pracy w instytucji kultury

Pracownica biblioteki od 10 lat zatrudniona jest na ½ etatu na stanowisku głównej księgowej. Od tego roku w ramach tej samej umowy o pracę powierzono jej jeszcze na 1/2 etatu stanowisko bibliotekarza. W umowie o pracę określono osobne wynagrodzenia i różne dodatki stażowe dla każdego ze stanowisk. W przyszłym roku pracownica nabędzie 20 lat pracy na stanowisku głównej księgowej.
Czy do nagrody jubileuszowej należy wliczyć tylko wynagrodzenie przysługujące na stanowisku głównej księgowej, czy również wynagrodzenie przysługujące na stanowisku bibliotekarza?

Zmiana wysokości dodatku funkcyjnego a zmniejszenie wymiaru czasu pracy

Pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat powierzono dodatkowo obowiązki koordynatora ds. dostępności. W związku z tym przyznano mu kwotowy dodatek finansowy. Od marca pracownik będzie miał (na swój wniosek) zmniejszony wymiar czasu pracy do 3/4 etatu. Pracownikowi pozostają wszystkie dodatkowe obowiązki związane z kwestią dostępności, a jego dodatek funkcyjny nadal nie będzie przekraczał 50% wynagrodzenia zasadniczego.
Czy taka zmiana wymusza także obniżenie kwoty dodatku funkcyjnego przysługującej w związku z pełnioną dodatkowo funkcją?