Na stronie internetowej biblioteki.org jest już do pobrania streszczenie raportu z diagnozy potrzeb dzieci i młodzieży z Ukrainy uczących się w polskich szkołach.

Jak informuje portal biblioteki.org, diagnozę przeprowadzono w listopadzie 2022 r. w ramach projektu Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni. Najpierw zebrano informacje o tym, jak dzieci i młodzież z Ukrainy funkcjonują w polskich szkołach. Ankiety zostały skierowane do kadry pedagogicznej w szkołach, a w wywiadach wzięli udział zarówno nauczyciele i nauczycielki, jak i grupa osób prowadzących Cyfrowe Centra Edukacji (CCE) w bibliotekach, które wyróżniają się bogatą ofertą kulturalną i edukacyjną oraz prowadzą działania katalizujące integrację polsko-ukraińską.

Podczas zajęć CCE dzieci/młodzież otrzymują od osoby mówiącej po ukraińsku pomoc w odrabianiu lekcji zadanych w polskiej szkole lub realizacji programu ukraińskich szkół online. W wielu bibliotekach dostępne są także zajęcia z nauki języka polskiego jako języka obcego. CCE mają na celu wsparcie edukacji i integracji dzieci oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Osoby prowadzące zajęcia mają okazję, żeby na co dzień dyskutować z dziećmi o ich wyzwaniach w szkole.

Prezentowana publikacja stanowi streszczenie najważniejszych wniosków z diagnozy. Można z niej dowiedzieć się m.in.:

  • z jakimi problemami borykają się polskie szkoły, do których chodzą dzieci i młodzież z Ukrainy;
  • jakie bariery utrudniają dzieciom i młodzieży z Ukrainy naukę w polskiej szkole;
  • jakie są najpilniejsze potrzeby ukraińskich dzieci i młodzieży oraz jakich doświadczają one trudności.

Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni to projekt społeczno-edukacyjny umożliwiający dzieciom i młodzieży, zarówno z Ukrainy, jak i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.

W ramach projektu dzieci, młodzież oraz opiekunowie mogą skorzystać z nowoczesnej bezpłatnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów.

Inicjatywę realizuje międzynarodowa organizacja humanitarna Save the Children International oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.