Poradnik Instytucji Kultury 04/2023

Do końca maja br. można zgłaszać publikacje do XXVI edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza

Do 31 maja br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Organizatorem inicjatywy są Targi w Krakowie Sp. z o.o. Na laureata nagrody czeka 30 000 zł. W tym roku konkurs odbędzie się w zmienionej formie.

Trwa nabór kandydatów do tegorocznej edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Do 15 maja br. trwa nabór zgłoszeń do XXII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Organizatorem inicjatywy jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe.

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody im. profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Do 12 maja br. trwa nabór prac do IX edycji ogólnopolskiej Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego na najlepszą książkę humanistyczną. Organizatorem inicjatywy jest Uniwersytet Łódzki. Na laureata konkursu czeka 50 000 zł.

Tylko do 21 kwietnia można składać wnioski do konkursu dotacyjnego BLISKO

Do 21 kwietnia br. trwa nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO — Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, który jest elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Budżet projektu to 5,5 mln zł.

Trwa nabór do tegorocznej edycji programu rezydencyjnego Fundacji Genshagen

Do 4 maja br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji polsko-francusko-niemieckiego programu rezydencjalnego. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Genshagen. Rezydencja odbędzie się od 1 do 11 sierpnia 2023 r.

Jak zdobyć nagrodę Nobla? Weź udział w konkursie Wrocławskiego Domu Literatury i Fundacji Olgi Tokarczuk

Do 4 maja br. trwa nabór zgłoszeń do III edycji konkursu literackiego „Jak zdobyć nagrodę Nobla?”. Organizatorami inicjatywy są Wrocławski Dom Literatury i Fundacja Olgi Tokarczuk.

Niezłożenie oświadczenia o dochodach — czy pozbawia pracownika do świadczeń z ZFŚS

Instytucja kultury ma zapisy w regulaminie ZFŚS, z których wynika m.in., że niezłożenie oświadczenia o dochodach do 30 marca każdego roku za rok poprzedni jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z funduszu w danym roku kalendarzowym.
Czy taki zapis w regulaminie jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS)?
Czy jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o dochodach, można nie przyznać mu świadczenia typu „”czasy pod gruszą”?

Do końca kwietnia można zgłaszać prace do tegorocznej edycji Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”

Do 30 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Literatury.

Weź udział w tegorocznej akcji Żonkile, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim

Do 14 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do XI edycji akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim. Organizatorem inicjatywy jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Tylko do końca marca można zgłaszać operatorów do Programu Przestrzenie Sztuki

Do 31 marca br. trwa nabór kandydatów na operatorów do Programu Przestrzenie Sztuki. Inicjatywę realizuje Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Finansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagroda jubileuszowa dla pracownika wypłacona nie na czas

Czy nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury przyznana w 2022 r. może być wypłacona na wniosek pracownika w 2023 r.?

Godziny nadliczbowe

Pracownicy gminnego ośrodka kultury objęci są ruchomym rozkładem czasu pracy wprowadzonym na swój wniosek. Pracują m.in. w następujących godzinach: poniedziałek od 08:00 do 16:00, wtorek od 10:00 do 18:00, środa od 09:00 do 17:00, czwartek i piątek od 12:00 do 20:00.
Czy dopuszczalne są następujące nadgodziny dobowe:

  • poniedziałek — od 16:00 do 23:00 (7 godzin), potem 11 godzin odpoczynku i we wtorek praca od 10:00;
  • wtorek — od 18:00 do 22:00 (4 godziny), odpoczynek 11 godzin i praca w środę od 9:00;
  • środa — od 17:00 do 01:00 (8 godzin), a praca w czwartek od 12:00 i zachowany jest odpoczynek 11 godzin?

W piątek praca od 12:00 do 20:00.
Jeżeli za pracę w sobotę (która jest dniem wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy) od 09:00 do 17:00 instytucja odda pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego dzień wolny, to czy godziny nadliczbowe będą już w całości rozliczone? Nadgodziny dobowe będą oddane do końca miesiąca.
Ile w poszczególnych dniach może być nadgodzin dobowych przy zachowaniu odpoczynku 11-godzinnego?