Do 31 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, najstarszego wyróżnienia w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach inicjatywy koordynacją konkursu zajmują się Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Nadrzędnym celem nagrody jest wyróżnienie artystów ludowych oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, a także animatorów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej.

Wyróżnienie przyznawane jest w siedmiu kategoriach:

  • twórcom z dziedziny sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu oraz budowy instrumentów ludowych;
  • mistrzom tradycji;
  • pisarzom i poetom ludowym;
  • kapelom ludowym;
  • zespołom folklorystycznym;
  • badaczom, naukowcom, regionalistom, działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom; nagroda honorowa dla instytucji i organizacji działających na rzecz kultury ludowej.

Kandydatów do inicjatywy mogą zgłaszać instytucje kultury i nauki w tym uczelnie wyższe i instytuty PAN, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.

Na nagrodę składają się dyplom, statuetka oraz nagroda finansowa. W przypadku nagrody honorowej jest to dyplom i statuetka.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą na adres: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, al. Jana Pawła II 11, 26-400 Przysucha.