Poradnik Instytucji Kultury 03/2023

Instytucje kultury mają więcej czasu na złożenie zeznań CIT-8

W Dz.U. z 21 marca 2023 r. poz. 530 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Do końca marca można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Do 31 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, najstarszego wyróżnienia w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach inicjatywy koordynacją konkursu zajmują się Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Zgłoś książkę do tegorocznej edycji konkursu Książka Górska Roku

Do 15 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do X edycji konkursu Książka Górska Roku im. Wawrzyńca Żuławskiego. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS. Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju.

Trwa nabór zgłoszeń do międzynarodowego konkursu „Kopernik — Konstelacje”

Do 14 maja br. trwa nabór zgłoszeń do międzynarodowego konkursu Kopernik — Konstelacje. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Konkurs zorganizowano z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Trwa nabór prac w ramach tegorocznej edycji Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza

Do 20 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką. Organizatorami inicjatywy są Wrocławski Dom Literatury i Fundacja Olgi Tokarczuk.

Umorzenie składek ZUS a rozliczenie dotacji podmiotowej

Miejska biblioteka publiczna została zwolniona z opłacania 1/2 składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. (w związku z pandemią COVID-19). W lipcu 2020 r. instytucja została poinformowana o zwolnieniu ze składek za marzec 2020 r. i otrzymała zwrot tych składek. Zaksięgowano to na konto 760 „”Pozostałe przychody operacyjne”. W 2022 r. okazało się, że bibliotece przyznano również zwolnienie za kwiecień i maj 2020 r., w wyniku czego powstała nadpłata w ZUS.
Czy lepiej będzie:

  • ­zaliczyć nadpłatę na poczet bieżących składek (jeśli tak, to jak prawidłowo ją zaksięgować), czy też
  • poprosić ZUS o zwrot tej nadpłaty (jak ją wówczas zaksięgować)?

Do końca marca trwa nabór wniosków w konkursie stypendialnym prezydenta Wrocławia

Do 31 marca br. można ubiegać się o stypendia artystyczne Prezydenta na drugie półrocze 2023 r. w ramach kolejnej edycji projektu.

Do 30 marca można zgłaszać projekty muralu Zbigniewa Wodeckiego

Do 30 marca br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu na projekt i wykonanie muralu Zbigniewa Wodeckiego. Organizatorem inicjatywy jest Prezydent Miasta Opola.

Do połowy marca można składać wnioski do kolejnej edycji programu NCK Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023

Do 15 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Program finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Trwa nabór zgłoszeń na warsztaty mistrzowskie z przekładu literatury ukraińskiej

Tylko do 6 marca br. trwa nabór zgłoszeń na warsztaty mistrzowskie dla przyszłych i początkujących tłumaczy literatury ukraińskiej na język polski. Organizatorami inicjatywy są Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego i Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

Kara nagany a nagroda

Pracownik został ukarany karą nagany.
Czy w związku z tym może nie otrzymać nagrody?

Koszt prania odzieży roboczej

W instytucji kultury zatrudniono pracownika na stanowisku specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń akustycznych, pracownik gospodarczy. Według ogólnych przepisów należy mu zapewnić ubranie robocze. Jednak na początku każdego roku składa on dyrektorowi oświadczenie, że wyraża zgodę na korzystanie z własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego w zamian za ekwiwalent finansowy ustalony przez pracodawcę na dany rok.
Ekwiwalent ten (ustalony jako średnia cena rynkowa nowej odzieży) instytucja wypłaca z góry do 30 stycznia za dany rok. Dodatkowo na koniec roku (z dołu) wypłaca ekwiwalent za pranie odzieży we własnym zakresie.
Czy takie postępowanie jest właściwe?