Do 18 czerwca br. trwa nabór dobrych praktyk z zakresu animacji kultury, które będą prezentowane w ramach XIII edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów podczas Kongresu „animacja + przyszłość”.

Wydarzenie organizowane jest od 6 do 8 listopada br. w Warszawie. Dwanaście zwycięskich projektów zaprezentowanych zostanie na scenie głównej. Do naboru, zgodnie z regulaminem, można zgłaszać projekty z zakresu animacji kultury i edukacji kulturalnej związane z tematem kongresu, a w szczególności w obszarze:

 • wykorzystywania nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań oraz technologii w projektowaniu i realizacji działań;
 • projektowania działań opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju;
 • tworzenia i podtrzymywania więzi społecznych w świecie zdominowanym przez technologię;
 • tworzenia działań animacyjnych z wykorzystaniem Internetu i narzędzi cyfrowych;
 • łączenia kompetencji cyfrowych i manualnych;
 • działań wzmacniających kompetencje przyszłości, m.in.: współpracę z innymi,
 • kreatywność, zdolność do adaptacji;
 • tworzenia i działania w partnerstwach, łącząc potencjały organizacji;
 • rozwijania twórczości artystycznej poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii;
 • wykorzystania działalności aplikacji, stron, platform do tworzenia i realizacji działań;
 • projektowania działań wykorzystujących kompetencje krytycznego myślenia, m.in. przy pozyskiwaniu i analizie informacji;
 • projektowania działań prośrodowiskowych, w tym dbałości o środowisko lokalne.

Projekty mogą mieć charakter interdyscyplinarny, tj. czerpać zarówno w formie, jak i w treści z więcej niż jednej dyscypliny. Zgłaszane inicjatywy muszą być zrealizowane lub być na zaawansowanym etapie realizacji od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r. W naborze nie mogą brać udziału projekty prezentowane podczas poprzednich edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów.

Obowiązkowe szkolenie z wystąpień publicznych dla autorów zwycięskich projektów odbędzie się od 18 do 20 września 2023 r. w Radziejowicach.

Nabór projektów odbywa się za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów NCK.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie NCK w połowie lipca br. Więcej informacji, w tym regulamin naboru, dostępnych jest na stronie Narodowego Centrum Kultury.