Poradnik Instytucji Kultury 06/2023

Do końca czerwca br. trwa nabór do konkursów Programu Wsparcia Literatury 2023 Instytutu Literatury

Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do dwóch konkursów organizowanych w ramach Programu Wsparcia Literatury 2023: Książka oraz Seria wydawnicza. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Literatury. Konkursy dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Program wsparcia współczesnej literatury niekomercyjnej przez Instytut Literatury”.

Do końca czerwca br. trwa nabór do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej

Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do XIV edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Organizatorem inicjatywy jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Trwa nabór na szkolenie NCK „Fundusze na kulturę. Szkolenie na start”. Na zgłoszenie masz czas do 20 czerwca

Tylko do najbliższego poniedziałku. trwa nabór zgłoszeń na szkolenie „Fundusze na kulturę. Szkolenie na start”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Szkolenie online odbędzie się 6 i 7 lipca br.

Trwa nabór zgłoszeń w konkursie plastycznym „Mój region jak malowany”

Do 25 września br. trwa nabór zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Mój region jak malowany”. Organizatorem inicjatywy jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Weź udział w konkursie literackim Biedronki. Na zgłoszenie masz czas do 13 lipca br.

Do 13 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu literackiego „Piórko 2023. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”. Organizatorem inicjatywy jest Jeronimo Martins Polska S.A. Na laureatów konkursu czeka po 100 000 zł.

Trwa nabór do kolejnej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”!

Do 7 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”!. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budżet projektu wynosi 2 500 000 zł.

Weź udział w konkursie na najlepsze opowiadanie 2023 roku, organizowanego w ramach tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania

Do 16 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na najlepsze opowiadanie 2023 r., którego inicjatorem jest Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator 19. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem „Murowałem całą noc”. Na laureatów inicjatywy czeka łącznie 3000 złotych.

Trwa nabór do tegorocznej edycji konkursu „Złota Róża 2023″

Do 1 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do nagrody „Złota Róża 2023″ dla książki popularyzującej naukę. Organizatorami inicjatywy są redakcja miesięcznika „Nowe Książki” i Festiwal Nauki w Warszawie.

Dodatek stażowy wypłacany obok zasiłku chorobowego

W instytucji kultury za okresy choroby pracownika wypłaca się dodatek stażowy obok zasiłku chorobowego w pełnej wysokości.
Czy, wyliczając podstawę do wymiaru zasiłku, należy uwzględnić dodatek stażowy?

Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy

W regulaminie biblioteki publicznej nie ma informacji o nagrodach dla pracowników instytucji kultury. Dyrektor, przyznając nagrodę pracownikowi, powołuje się na art. 31 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Opisuje, za jakie osiągnięcia przyznaje nagrodę, i taki dokument przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
Czy powoływanie się jedynie na ten przepis jest wystarczające, czy też konieczne jest umieszczenie szczegółowego zapisu dotyczącego zasad przyznawania nagród w regulaminie wynagradzania?
Czy dyrektor może przyznać jednemu pracownikowi nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy kilkakrotnie w ciągu jednego roku?

Uprawnienia rodzicielskie dyrektora instytucji kultury po zmianach

Dyrektor instytucji kultury, powołana dwa lata temu przez organizatora, przedłożyła zwolnienie lekarskie od 20 lutego 2023 r. z literką „B”. Do 24 marca 2023 r. wynagrodzenie chorobowe (100%) płaci instytucja kultury, natomiast od 25 marca 2023 r. zasiłek chorobowy (100%) wypłaca ZUS.
Czy w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora przysługują jej takie same świadczenia jak pozostałym pracownikom?
Czy okresy urlopów związanych z rodzicielstwem należy konkretnie określić jeszcze przed porodem?
Czy mimo złożonego wniosku tylko o zasiłek macierzyński, można przed końcem jego trwania złożyć następny wniosek o zasiłek rodzicielski?
Czy ostatnie zmiany w prawie pracy mają wpływ na uprawnienia rodzicielskie oraz długość urlopów związanych z rodzicielstwem?

Urlop opiekuńczy w instytucji kultury

  • Obecnie pracownik może złożyć wniosek o urlop opiekuńczy
  • Warunki skorzystania z urlopu opiekuńczego są sformułowane dość szeroko
  • Urlopu udziela się na wniosek pracownika i jest on bezpłatny