Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do dwóch konkursów organizowanych w ramach Programu Wsparcia Literatury 2023: Książka oraz Seria wydawnicza. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Literatury. Konkursy dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Program wsparcia współczesnej literatury niekomercyjnej przez Instytut Literatury”.

Konkurs Program Wsparcia Literatury 2023: Książka skierowany jest do autorów, którzy ukończyli 18 lat. W ramach inicjatywy można zgłaszać książki z zakresu literatury pięknej, literatury faktu, eseistyki, nauk o literaturze, krytyki literackiej oraz tłumaczeń na język polski i z języka polskiego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenia drogą mailową na adres promocja@instytutliteratury.eu. W temacie wiadomości należy wpisać „Program Wsparcia Literatury 2023: Książka” oraz swoje imię i nazwisko. W treści maila natomiast należy zamieścić dane kontaktowe, tj. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres zamieszkania, a do wiadomości załączyć pliki: projekt książki — opis do dwóch strony oraz tekst; wypełniony wniosek; pisemne zobowiązanie współpracującego wydawnictwa do wydania książki będącej przedmiotem projektu, w nakładzie nie mniejszym niż 300 egzemplarzy; kosztorys wydania uwzględniający honorarium autorskie w wysokości minimum 2500 zł brutto.

Natomiast nadrzędnym celem drugiego konkursu Program Wsparcia Literatury 2023: Seria wydawnicza jest wydanie składających się minimum z dwóch, a maksymalnie z dziesięciu premierowych książek z zakresu literatury pięknej, napisanych w języku polskim lub tłumaczonych z języka polskiego oraz nieobligatoryjnie jednej książki krytycznoliterackiej dotyczącej publikacji dofinansowanych przez Instytut Literatury lub autorów ważnych dla środowisk twórczych.

W konkursie mogą wziąć udział wydawcy serii w rozumieniu przysługujących im autorskich praw majątkowych do wydawnictwa, w tym m.in. stowarzyszenia, fundacje, wydawnictwa czy związki twórcze.

Aby wziąć udział w inicjatywie, wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres promocja@instytutliteratury.eu. W temacie maila należy zawrzeć frazę „Seria wydawnicza”.

Ogłoszenie wyników obu konkursów nastąpi 15 lipca 2023 r.