Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do XIV edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Organizatorem inicjatywy jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadrzędym celem konkursu jest coroczne wyróżnienie warszawskich animatorów, edukatorów, nauczycieli, artystów i aktywistów za najlepsze projekty, programy i działania z zakresu edukacji kulturalnej. Nagroda ma również za zadanie inspirować do podjęcia kolejnych inicjatyw.

Nagroda przyznawana jest w siedmiu kategoriach: różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo; środowisko naturalne i klimat; kompetencje przyszłości; procesy twórcze; dziedzictwo kulturowe i tożsamość; wspólnoty lokalne; procesy włączające i dostępność.

Wyróżnienie przyznawane jest osobom fizycznym, tj. autorom projektów z zakresu edukacji kulturalnej, działającym na terenie Warszawy w instytucjach kultury, placówkach wychowania pozaszkolnego, przedszkolach, szkołach podstawowych lub szkołach ponadpodstawowych, organizacjach pozarządowych, uczelniach wyższych, innych podmiotach albo realizującym projekty online.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Autorzy najlepszych projektów otrzymają gratyfikacje finansowe. Łączna pula nagród wynosi 100 000 zł.

Nagrody zostaną wręczone podczas jesiennej uroczystości podsumowania WNEK 2023.