Do 7 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”!. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budżet projektu wynosi 2 500 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

W ramach inicjatywy można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania oraz komputerowych urządzeń peryferyjnych. Minimalna kwota dofinansowania to 10 000 zł, maksymalna natomiast 30 000 zł.
Z dofinansowania wyłączeni są wnioskodawcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach programu w latach 2020–2022, czy też w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025″.

Zadania w ramach tegorocznej edycji realizowane będą do 31 października 2023 r.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie Instytutu Książki i przesłać go na adres Instytutu Książki, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31–148 Kraków z dopiskiem na kopercie: Wniosek do programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek.