Do 25 września br. trwa nabór zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Mój region jak malowany”. Organizatorem inicjatywy jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, wychowanków świetlic, domów kultury i uczestników warsztatów plastycznych.

W ramach inicjatywy uczestnik musi wykonać pracę plastyczną. Praca może być wykonana dowolną techniką, a jej rozmiar nie powinien przekraczać formatu A3. Osoby biorące udział w konkursie mają za zadanie pokazanie piękna swojego regionu, jak się w nim żyje, co go wyróżnia lub co takiego się w nim zmieniło. Do pracy należy dodać krótki, maksymalnie trzyzdaniowy opis interpretujący wykonane dzieło plastyczne.

Prace należy zgłaszać w trzech kategoriach:

  • przedszkolaki,
  • uczniowie klas 1–3 oraz
  • uczniowie klas 4–8.

Na laureatów każdej z kategorii czekają nagrody.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy prace przesłać pocztą na adres: ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs — Namaluj mi historię”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” do 31 października 2023 r.