Do 31 sierpnia br. można składać wnioski do XII edycji konkursu stypendialnego im. Olgi Rok, którego organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Warszawie.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do pań pracujących w bibliotekach publicznych. Jego celem jest wsparcie ich rozwoju osobistego oraz docenienie roli, jaką biblioteki i zatrudnione w nich kobiety odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka.

Bibliotekarki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach:

  • placówka biblioteczna mniejsza — dla kandydatek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 50 000 mieszkańców;
  • placówka biblioteczna większa — dla kandydatek z miast powyżej 50 000 mieszkańców.

Wysokość stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5000 zł.

Podczas oceny wniosków kapituła konkursu weźmie pod uwagę:

  • to, w jakim stopniu doświadczenia kandydatki mogą być inspirujące dla innych kobiet;
  • czego mogą nauczyć się od niej inne bibliotekarki, szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników i zaangażowania w życie lokalnej społeczności;
  • potencjał kandydatek jako liderek zmian w swoich społecznościach.

Granty w inicjatywie współfinansuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok.

Fundusz powstał w 2012 r. z inicjatywy wnuczki Olgi Rok, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci — bibliotekarki z Warszawy.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy.