Do 31 sierpnia br. trwa kolejny nabór do VI edycji ogólnopolskiego konkurs dla szkół podstawowych „Do Hymnu”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem konkursu jest doskonalenie przez młode pokolenie Polaków umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych oraz wzbudzenie zainteresowania historią Polski.

Inicjatywa polega na wspólnym, jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. Pieśni hymniczne powinny być wybrane spośród następujących: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Hymn Powstańców 1863, Hymn Szarych Szeregów, Rota, Marsz Polonia, Marsz I Brygady, Boże, coś Polskę, Święta miłości kochanej Ojczyzny lub Żeby Polska była Polską.

W ramach konkursu na laureatów czekają nagrody. Szkoła, która uzyska najwyższą punktację, otrzyma I nagrodę w wysokości 20 000 zł, nauczyciel prowadzący otrzyma 2000 zł. II nagrodę w wysokości 15 000 zł otrzyma szkoła, która uzyska drugą najwyższą punktację, dla nauczyciela prowadzącego przewidziano nagrodę w wysokości 1500 zł. III nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzyma szkoły, która uzyskała trzecią w Polsce punktację, nauczyciel prowadzący dostanie 1000 zł.

Ponadto przyznane zostaną również wyróżnienia wojewódzkie w wysokości 5000 zł dla każdej nagrodzonej szkoły oraz wyróżnienie w wysokości 500 zł dla nauczyciela prowadzącego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.