Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do XXIII edycji Konkursu Złoty Gryf 2023 za najlepszą jakość w poligrafii. Organizatorem inicjatywy jest Polska Izba Druku.

Nadrzędnym celem konkursu jest wyłonienie najlepszego pod względem jakościowym i technicznym wykonania wyrobu poligraficznego.

W ramach inicjatywy nagrody zostaną przyznane w 17 kategoriach:

 • Produkt jedno lub wielobarwny w oprawie prostej,
 • Produkt jedno lub wielobarwny w oprawie złożonej,
 • Kalendarz,
 • Czasopismo wielobarwne,
 • Opakowanie z nadrukiem z tektury litej,
 • Opakowanie z nadrukiem z tektury falistej,
 • Opakowanie giętkie z nadrukiem,
 • Opakowanie z nadrukiem z materiałów alternatywnych,
 • Etykieta,
 • Wielkopowierzchniowy produkt reklamowy z nadrukiem,
 • Produkt informacyjno-reklamowy z nadrukiem,
 • Produkt tekstylny z nadrukiem,
 • Innowacyjny produkt z nadrukiem,
 • Uczniowski Gryf,
 • Młody Gryf oraz
 • Mistrzowski Gryf i Zielony Gryf.

Laureaci konkursu otrzymują statuetki Złotego Gryfa oraz prawo użytkowania znaku graficznego Złoty Gryf na blankiecie firmowym, jak również prawo zamieszczania na swoich wyrobach sentencji Drukarnia jest laureatem konkursu Złoty Gryf 2023.

Aby wziąć udział w inicjatywie propozycje prac należy przesyłać w trzech egzemplarzach na adres: Zakład Technologii Poligraficznych, Politechnika Warszawska, ul. Konwiktorska 2, 00-217 Warszawa z dopiskiem Konkurs Złoty Gryf 2023.