Do 15 sierpnia br. trwa nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego „Izby Pamięci”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Inicjatywa finansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowana wysokość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1,5 mln zł w etapie pierwszym oraz 2 mln zł w etapie drugim.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wsparcie finansowe i merytoryczne działań organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury szczebla gminnego mających na celu utworzenie lub rozwój izb pamięci o zasięgu lokalnym.

Program skierowany jest do gminnych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Program realizowany jest dwuetapowo. Pierwszy z nich polega na zgromadzeniu i opracowaniu zbiorów oraz przygotowaniu koncepcji wystawy stałej. Natomiast etap drugi to stworzenie wystawy stałej oraz przygotowanie programu działania izby.

Ponadto beneficjenci pierwszego etapu zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach, podczas których eksperci z muzeów i instytucji pamięci udzielą im wsparcia z zakresu zabezpieczania i ewidencji zbiorów oraz realizacji wystaw i prowadzenia działań edukacyjnych. Będzie to także okazja do zapoznania się z dobrymi praktykami tych instytucji, które już zrealizowały podobne projekty i prowadzą izby pamięci.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań mających na celu utworzenie lub rozwój izb pamięci o zasięgu lokalnym, nieposiadających osobowości prawnej, w tym niebędących instytucjami kultury.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 20 000 zł, maksymalna natomiast wynosi 50 000 zł.

Realizacja zadania dofinansowanego w pierwszym etapie programu odbywa się od 1 stycznia do 30 września 2024 r. Natomiast zadanie dofinansowane w drugim etapie musi być zrealizowane między 1 stycznia a 30 listopada 2025 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wnioski składać przez system Witkac. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.