Trwa nabór wniosków o stypendia artystyczne m.st. Warszawy na 2024 r. Organizatorem inicjatywy jest Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy. Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu to ponad 2 mln zł.

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w stolicy. Przyznawane są w 8 dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i design oraz upowszechnianie kultury.

O stypendium mogą ubiegać się zarówno osoby z dorobkiem twórczym, jak i debiutanci.

Wnioskodawca może ubiegać się o:

  • stypendium ogólnomiejskie — na realizację przedsięwzięcia zgodnego z założeniami polityki kulturalnej miasta stołecznego Warszawy Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna przyjętej zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1007/2020 z 5 sierpnia 2020 r.;
  • stypendium dzielnicowe — na realizację przedsięwzięcia zgodnego z założeniami polityki kulturalnej, szczególnie istotnego dla wybranej dzielnicy m.st. Warszawy, które przyznaje zarząd właściwej dzielnicy, o ile w danej dzielnicy zarezerwowane zostały środki finansowe na ten cel.

Granty przyznawane są na pół roku lub rok. Wysokość stypendium ogólnomiejskiego wynosi 3800 zł brutto miesięcznie, natomiast stypendium dzielnicowego 1500 zł brutto miesięcznie.

Nabór w ramach inicjatywy o stypendia ogólnomiejskie trwa do 15 września br., natomiast o stypendia dzielnicowe do 30 listopada br.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy składać wnioski poprzez Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów (ESdOS), który jest dostępny na stronie Urzędu m.st. Warszawy.