Do 24 sierpnia br. trwa nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze i stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2024 r. Organizatorem inicjatywy jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiotem konkursu są stypendia o charakterze cyklicznego świadczenia finansowego przyznawanego osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Dofinansowanie przyznawane jest na realizację określonego przedsięwzięcia w takich dziedzinach jak stypendia twórcze: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa oraz stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury: animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia roczne przyznawane:

  • na rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.;
  • na pół roku za okresy od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. i od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.;
  • na czas nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, między 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. — w przypadku realizacji przedsięwzięcia.

Wysokość grantu wynosi 4000 zł brutto miesięcznie, tj. 3320 zł netto.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek poprzez EBOI, tj. Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta.

Decyzja o przyznaniu świadczenia zapadnie do 31 grudnia 2023 r.