Z okazji dwudziestolecia obowiązywania Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 9 kwietnia 2022 r. poz. 840 ze zm.) Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków i prawa na cykl wykładów Zabytki i Prawo.

Wykłady prowadzą czołowi polscy prawnicy specjalizujący się w ochronie zabytków, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Inicjatywa ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Wykłady są dostępne online, po wcześniejszej rejestracji.

W październiku odbyły się już dwa wykłady: dr Aleksander Jakubowski z Uniwersytetu Warszawskiego zastanawiał się nad tym, co będzie dalej z gminną ewidencją zabytków po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2023 r., a prof. dr hab. Maciej Trzciński z Uniwersytetu Wrocławskiego omówił problemy ze stosowaniem przepisów karnych w zakresie ochrony dziedzictwa kultury.

Program kolejnych wykładów jest następujący:

  • Pranie pieniędzy na rynku dzieł sztuki — dr Katarzyna Lenczowska-Soboń, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (8 listopada),
  • Nowy level regulacji obrotu dobrami kultury — między ustawą z 2003 r. a projektowaną ustawą — dr hab. Wojciech Szafrański, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (15 listopada),
  • (Nie)typowe dziedzictwo — dr Alicja Jagielska-Burduk, Uniwersytet Opolski (22 listopada),
  • System prawa ochrony zabytków i prawa kształtowania i ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście niematerialnego dziedzictwa kulturowego — prof. dr hab. Piotr Dobosz, Uniwersytet Jagielloński (29 listopada),
  • Początek końca czy koniec początku zmian systemowych w ochronie zabytków — dr hab. Katarzyna Zalasińska, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa (6 grudnia).

NID podkreśla na swojej stronie internetowej, że cykl wykładów Zabytki i Prawo jest okazją do refleksji nad obecnym stanem prawnej ochrony zabytków w Polsce, a także do rozważenia przyszłości tego obszaru i przyczyni się do rozwoju debaty na temat ochrony zabytków w Polsce.