Poradnik Instytucji Kultury 11/2023

Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody im. Karla Dedeciusa

Do 14 stycznia br. trwa nabór kandydatur do Nagrody im. Karla Dedeciusa, której organizatorem jest Niemiecki Instytut Spraw Polskich, partnerami zaś Willa Decjusza w Krakowie, Europejskie Kolegium Tłumaczy w Straelen i Fundacja im. Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Do końca listopada trwa nabór do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Z moich rodzinnych stron — zabytki zapomniane, warte ocalenia”

Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Z moich rodzinnych stron — zabytki zapomniane, warte ocalenia”. Organizatorem inicjatywy jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

W Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Dziedzictwo przemysłowe w sercu Zielonej Europy

16 i 17 listopada br. w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Dziedzictwo przemysłowe w sercu Zielonej Europy”. Organizatorami inicjatywy są Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH w Warszawie oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. Konferencja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji zadania „Dziedzictwo przemysłowe wspiera Zieloną Europę”.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na konferencję naukową „Rzeźba plenerowa w Polsce — zjawisko artystyczne lat 60. i 70. XX wieku oraz problematyka ochrony”

Trwa nabór zgłoszeń na konferencję naukową „Rzeźba plenerowa w Polsce — zjawisko artystyczne lat 60. i 70. XX wieku oraz problematyka ochrony”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wydarzenie odbędzie się online 15 listopada br. Inicjatywa finansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Trwa nabór do I edycji konkursu „Kryminał do Poznania” Wydawnictwa Miejskiego Posnania

Aż do 2 stycznia 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do nowego konkursu literackiego na opowiadanie kryminalne „Kryminał do Poznania”. Organizatorem inicjatywy jest Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Weź udział w konkursie literackim „Wojna i spokój. Jak Polacy nauczyli się radzić sobie w trudnych czasach”

Do 10 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji konkursu literackiego Magazynu Kontra na felieton. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacja do Wartości.

Wolne za pracę w niedzielę i święta

Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy przychodzi do pracy z powodu imprezy w niedziele i święta na np. 3 godziny. Jest to jego dzień wolny od pracy.
Czy należy mu za to oddać cały dzień?
Czy w takim razie pracodawca może mu tego dnia zagospodarować czas do pełnej dniówki, wydłużając ten dzień pracy do np. 8 godzin?

Odprawa emerytalna tylko raz

W 2018 r. pracownik przeszedł na emeryturę i otrzymał odprawę emerytalną w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. W tym samym roku ponownie zatrudniono go w instytucji. W 2019 r. zmienił się regulamin wynagradzania pracowników. Wynika z niego, że obecnie odprawa emerytalna jest wypłacana w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik ostatecznie zrezygnował z pracy w lipcu 2023 r.
Czy w związku ze zmianą wysokości odprawy emerytalnej w regulaminie wynagradzania pracownik powinien otrzymać różnicę?

Czym się różni premia od nagrody i jak je prawidłowo wprowadzić w instytucji kultury?

Obecnie w instytucji obowiązuje premia regulaminowa. Dyrektor chce ją zmienić na uznaniową.
W jaki sposób to należy zrobić, jeżeli w trwających już umowach z pracownikami nie było informacji o tym, że przysługuje im premia regulaminowa? Czy należy podpisać z nimi wypowiedzenie warunków pracy, czy porozumienie zmieniające dotyczące premii?

Dodatek specjalny za jeden miesiąc w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego i zasiłku chorobowego

W październiku br. pracownikowi instytucji wypłacono dodatek specjalny za organizację imprezy (jednorazowy, w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego). Zapis w regulaminie wynagradzania pracowników o wynagrodzeniu za czas urlopu i za czas choroby nie mówi o tym, aby dodatek specjalny uwzględniać w jego podstawie.
Czy dodatek ten powinien być wliczony do podstawy urlopowej w listopadzie?
Czy należy go uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego (średnia z 12 miesięcy), czy prawidłowe będzie pominięcie tego składnika, skoro jest on jednorazowy i dotyczy jednorazowego działania pracownika?

Urlop wypoczynkowy w trakcie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na pół etatu

Pracownica instytucji kultury kończy urlop macierzyński 7 września br. Bezpośrednio po nim chce wrócić do pracy na pół etatu i równocześnie korzystać z urlopu rodzicielskiego.
Czy w tym czasie może wziąć (do końca września) zaległy urlop wypoczynkowy? Byłaby wtedy w części na urlopie rodzicielskim (z prawem do zasiłku macierzyńskiego), a w części na urlopie wypoczynkowym.
Czy urlop wypoczynkowy należy liczyć proporcjonalnie do bieżącego etatu?
W jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe — za cały etat czy za pół? Co z niewykorzystanym zaległym urlopem (około 50 godzin)?

Wynagrodzenie chorobowe przy zmianie etatu

Instytucja kultury zatrudniała od 1 kwietnia 2022 r. pracownika na 3/4 etatu, zaś od 1 lipca 2023 r. na cały wymiar czasu pracy. 4 lipca br. pracownik otrzymał nagrodę półroczną z osobowego funduszu płac, a od 6 lipca do 4 sierpnia 2023 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim.
Jak w takim przypadku przeliczyć wynagrodzenie chorobowe?
Czy uwzględnić tylko nowe wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy i nagrodę?