Do 31 października br. trwa nabór zgłoszeń do XXXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Zbigniewa Herberta „O liść konwalii”. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Na laureatów czekają gratyfikacje finansowe.

Konkurs im. Zbigniewa Herberta „O liść konwalii” ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć autorzy niezrzeszeni oraz członkowie związków twórczych.

Tematyka i forma prac jest dowolna. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć utworów poetyckich. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać pięć utworów poetyckich w pięciu kopiach maszynopisu. Kopie należy ułożyć w pięć kompletów, tak aby zawierały każdy ze zgłoszonych utworów i przesłać pocztą na adres: Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki. Każdy utwór powinien być podpisany godłem. Natomiast dane zawierające imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu autora należy umieścić w małej kopercie. Kopertę należy podpisać swoim godłem, zakleić i dołączyć do przesyłki z kompletem utworów.

Pula nagród przyzwana w ramach inicjatywy wynosi łącznie 5000 zł. Nagroda główna Prezydenta Miasta Torunia to 2000 zł.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 grudnia 2023 r. w trakcie specjalnego wydarzenia.