Poradnik Instytucji Kultury 10/2023

Do końca października trwa nabór do I edycji konkursu „Na kamieniu kamień. Wokół twórczości Wiesława Myśliwskiego”

Do 31 października br. trwa nabór zgłoszeń do I edycji Konkursu Literackiego „Na kamieniu kamień. Wokół twórczości Wiesława Myśliwskiego”. Organizatorami inicjatywy są Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Tylko do 31 października br. trwa pierwszy nabór wniosków do programu „Ochrona zabytków” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Do końca października br. można składać wnioski w ramach pierwszego naboru do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” na 2024 rok. Prognozowany budżet inicjatywy wynosi 201 625 000 zł.

Do końca października można wziąć udział w kolejnej edycji konkursu poetyckiego im. Zbigniewa Herberta

Do 31 października br. trwa nabór zgłoszeń do XXXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Zbigniewa Herberta „O liść konwalii”. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Na laureatów czekają gratyfikacje finansowe.

Trwa nabór do tegorocznej edycji programu „Gaude Polonia”

Tylko do poniedziałku włącznie, tj. do 16 października br. trwa nabór zgłoszeń do XXIII edycji programu stypendialnego „Gaude Polonia” na 2024 rok. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z inicjatywą prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Trwa nabór do kolejnej edycji Wyszehradzkich Rezydencji Literackich

Do 15 października br. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji programu stypendialnego Wyszehradzkie Rezydencje Literackie na 2024 r. Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Weź udział w tegorocznej edycji konkursu NBP na pracę pisemną dotyczącą Mikołaja Kopernika

Do 10 października br. trwa nabór zgłoszeń do XXI edycji „Konkursu na pracę pisemną”, którego organizatorem jest Narodowy Bank Polski.

Trwa nabór prac w ramach tegorocznej edycji Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Do 10 października br. trwa nabór zgłoszeń do XXXI edycji Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Literackie im. Baczyńskiego. Konkurs realizowany jest w ramach zadania Przestrzenie poezji i dofinansowany z budżetu miasta Łodzi.

Zmiana siedziby instytucji kultury a umowy o pracę

Niedawno biblioteka miejska rozpoczęła działalność w nowej siedzibie.
Czy w związku ze zmianą adresu należy zmienić pracownikom umowy o pracę?

Dodatek funkcyjny dla dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego w regulaminie wynagradzania

W obowiązującym w instytucji regulaminie wynagradzania widnieje zapis, że dodatek funkcyjny przysługuje za pełnienie funkcji kierowniczej na stanowiskach dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego.
Czy taki zapis jest mniej korzystny niż w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) dotyczący określenia stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury?

Zaliczenie lat pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

W trakcie pobierania nauki w szkole średniej pracownica pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców. Poświadczają to świadkowie. Ponadto jej nauka oraz praca przebiegały następująco.
Ukończyła:

  • 31 maja 2002 r. szkołę średnią z maturą (szkoła oddalona była 15 km od miejsca zamieszkania, czas dojazdu do szkoły to około 20 minut),
  • 1 czerwca 2005 r. – studia licencjackie,
  • 4 lipca 2007 r. – studia magisterskie,

Okresy zatrudnienia to: 2 grudnia 2002 r. — 31 marca 2006 r., 12 kwietnia — 31 października 2006 r., 15 listopada 2006 r. — 14 maja 2010 r., 1 października 2010 — 31 grudnia 2011 r., 1 stycznia 2012 r. — nadal.
Jaki okres można wliczyć do lat pracy uprawniających do przyznania nagrody jubileuszowej?

Dodatek do pensji za przejście na emeryturę

Instytucja kultury chce w regulaminie wynagradzania umieścić zapis, że na dwa lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego i zadeklarowaniem przejścia na emeryturę otrzymuje się dodatek do wypłaty w określonej kwocie, np. 800 zł.
Czy jest to dopuszczalne?
Czy taki zapis dotyczy także dyrektora?

Wolne za pracę w święto w instytucji kultury

Jak co roku, ośrodek kultury jest 11 listopada głównym organizatorem uroczystości Narodowego Święta Niepodległości i wszyscy pracownicy tego dnia są w pracy. Odbierają za to dzień wolny.
Czy każdemu pracownikowi z osobna należy oddać dzień wolny, czy można wszystkim wyznaczyć wolne w tym samym dniu, co wiąże się z zamknięciem ośrodka na ten dzień?