Do 31 października br. trwa nabór zgłoszeń do I edycji Konkursu Literackiego „Na kamieniu kamień. Wokół twórczości Wiesława Myśliwskiego”. Organizatorami inicjatywy są Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

W ramach konkursu uczestnik może zgłosić jeden tekst, napisany w języku polskim, wcześniej niepublikowany i nienagrodzony w innych inicjatywach. Objętość tekstu nie może być większa niż 10 000 znaków ze spacjami. Tekst musi być napisany czcionką Times New Roman w rozmiarze 12 pkt, z interlinią 1,5 pkt. Tematem pracy jest Niewypowiedziane słowa, objęte tajemnicą zdarzenia, niedopuszczone do głosu postaci w powieści Kamień na kamieniu.

Udział w konkursie może wziąć każdy, bez względu na wiek.

Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe. Za zajęcie pierwszego miejsca 2500 zł, za drugie miejsce 1500 zł, natomiast osoba, która zajmie trzecie miejsce, otrzyma 1000 zł. Przewidziano również wyróżnienia i nagrody dodatkowe.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy prace przesyłać drogą mailową na adres: konkurs.literacki@gietrzwald.pl. W lewym górnym rogu na pierwszej stronie należy umieścić godło. Prace należy przesłać w formie załącznika. Do wiadomości e-mail należy także dołączyć skan lub zdjęcie wypełnionej karty zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 grudnia 2023 r. podczas uroczystej gali w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Gietrzwałdzie.