Nowa instytucja będzie współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Miejską Kraków.

Instytucja powstanie poprzez wyodrębnienie części zadań literackich ze statutowego zakresu dotychczasowego operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO — Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Docelowo siedzibą instytucji ma być zrewitalizowany i rozbudowany budynek historycznego Składu Solnego z 1787 r. na krakowskim Zabłociu. Położony nieopodal bulwarów wiślanych obiekt połączy potencjał społeczny trzech dzielnic: Zabłocia, Podgórza i Kazimierza.

Aktualnie Miasto Kraków dysponuje pełną dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę. Dotychczasowy koszt poniesiony przez gminę to 6,7 mln zł. Zwycięzcą międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na projekt siedziby centrum została pracownia architektoniczna JEMS Architekci sp. z o.o. Firma ta zrealizowała m.in. Halę Koszyki w Warszawie oraz Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu.

Jak informuje MKiDN na swojej stronie internetowej, powstanie Centrum Literatury i Języka Planeta Lem to wypełnienie najważniejszego zobowiązania Krakowa zawartego w aplikacji o nadanie miastu tytułu Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie literatury.

Program został wypracowany wspólnie ze środowiskiem literackim Krakowa. Planeta Lem będzie pierwszym w Polsce wielofunkcyjnym centrum literackim o profilu edukacyjno-społeczno-wystawienniczym.

Jak podkreśla resort kultury, nowa instytucja kultury będzie:

  • czuwać nad sprawnym przeprowadzeniem kolejnych etapów inwestycji i dążyć do zwiększania możliwości pozyskania środków z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021–2027;
  • ośrodkiem działań o charakterze literackim, językowym i kreatywnym, związanym z twórczością literacką, wydawniczą i innymi mediami, takimi jak m.in. technologie cyfrowe;
  • nawiązywać do tematów podejmowanych w twórczości swojego patrona i jego literackich spadkobierców, a jednocześnie zajmować się działaniami na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa. W obszernych przestrzeniach wystawienniczych znajdzie się nawiązująca do twórczości patrona wystawa stała, a także ekspozycje poświęcone najważniejszym zjawiskom literackiego Krakowa;
  • pierwszym w kraju miejscem poświęconym nowoczesnej refleksji lingwistycznej, rozwojowi translacji, komunikacji i technologii komunikacyjnych. W częściach otwartych Planety Lem znajdzie się wystawa poświęcona fenomenowi języka (ze szczególnym uwzględnieniem polszczyzny i jej odmian i dialektów), a w programie placówki istotne miejsce zajmie edukacja językowa, laboratoria tłumaczy oraz cykl wydarzeń specjalistycznych i popularyzujących wiedzę o języku.