Aż do 2 stycznia 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do nowego konkursu literackiego na opowiadanie kryminalne „Kryminał do Poznania”. Organizatorem inicjatywy jest Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Pierwsza edycja konkursu odbędzie się pod hasłem „Śledztwo do wzięcia”.

W ramach inicjatywy zgłaszane prace muszą być napisane w języku polskim, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach. Objętość utworów powinna wynosić od 20 000 do 40 000 znaków ze spacjami. Tematyka opowiadań powinna być związana z hasłem przedwodnim. Akcja zgłoszonych utworów musi natomiast rozgrywać się w stolicy Wielkopolski, a fabuła nie może zawierać drastycznych opisów związanych z przemocą fizyczną lub psychiczną.

W konkursie może wziąć udział każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która do 2 stycznia ukończy 18 lat.

Na laureatów inicjatywy czekają nagrody pieniężne. Za zajęcie pierwszego miejsca 3000 zł, za drugie 2000 zł, natomiast dla osoby, która zajmie trzecie miejsce przewidziano 1000 zł. Oprócz nagród głównych przygotowano również pięć wyróżnień w wysokości 500 zł każde.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy prace przesłać drogą masową na adres konkurs.kryminal.poznan@wm.poznan.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs Kryminał do Poznania. „Śledztwo do wzięcia”.

Ogłoszenie wyników inicjatywy nastąpi do 31 maja 2024 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydawnictwa Miejskiego Posnania.