Do 15 października br. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji programu stypendialnego Wyszehradzkie Rezydencje Literackie na 2024 r. Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wspieranie pracy rezydentów oraz stworzenie platformy wymiany informacji. Program umożliwia także rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej. Uczestnicy mają także okazję do promocji własnej twórczości.

Program skierowany jest do pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, krytyków, eseistów i dziennikarzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

W ramach inicjatywy 32 rezydentów będzie mogło zrealizować projekty w czterech Instytucjach Goszczących, w Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze w wybranym przez siebie okresie. W edycji wiosennej od 1 maja do 12 czerwca 2024 lub w edycji jesiennej od 1 września do 30 listopada 2024 r.

O stypendium mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy, którzy na swoim koncie mają co najmniej jedną publikacją książkową oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze, którzy takich publikacji mają co najmniej 3 — opublikowane w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych.

Na uczestników czeka pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne stypendium w wysokości 1300 euro brutto (edycja wiosenna) lub 2400 euro brutto (edycja jesienna) oraz wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć aplikację poprzez stronę internetową.