Do 10 października br. trwa nabór zgłoszeń do XXXI edycji Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Literackie im. Baczyńskiego. Konkurs realizowany jest w ramach zadania Przestrzenie poezji i dofinansowany z budżetu miasta Łodzi.

Do inicjatywy można zgłaszać zestawy poetyckie stanowiące spójną warsztatowo propozycję, o łącznej objętości do stu wersów. Utwory nie mogą być wcześniej nagradzane, publikowane ani zgłaszane do publikacji.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uiszczenie opłaty w wysokości 20 zł na konto organizatora.

Na laureatów konkursu czekają nagrody o łącznej wartości 4800 zł. Jury przyzna również trzy wyróżnienia. W ramach inicjatywy zostanie również przyznana Nagroda TETIS za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym lub niekonwencjonalnością.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać prace drogą mailową na adres baczynski.slkkb@gmail.com. Zgłoszenie konkursowe musi składa się z następujących załączników: zestaw poetycki zapisany w jednym pliku PDF i oznaczony godłem (pseudonimem), plik zawierający imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego na konto Stowarzyszenia.

O zakwalifikowaniu do finału konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie oraz mailowo do 10 listopada br. Rozstrzygnięcie inicjatywy nastąpi natomiast 25 listopada 2023 r.