Do 10 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji konkursu literackiego Magazynu Kontra na felieton. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacja do Wartości.

Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „Wojna i spokój. Jak Polacy nauczyli się radzić sobie w trudnych czasach”.

Inicjatywa skierowana jest do wszystkich, bez względu na wiek.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden felieton o objętości do 5000 znaków ze spacjami, napisany czcionką 12 pkt Times New Roman, z interlinią 1,5 pkt. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Na laureatów inicjatywy czekają nagrody. Zwycięzca konkursu otrzyma 1500 zł. Przewidziano również dwa wyróżnienia, każde w wysokości 750 zł. Nagrodzone teksty zostaną także opublikowane na stronie internetowej magazynu.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy prace w formacie DOC lub ODT podpisać według schematu „[tytuł felietonu]; [pseudonim autora]” i przesłać drogą mailową na adres kontakt@magazynkontra.pl. W treści wiadomości należy zawrzeć informacje kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 grudnia br. na profilu facebookowym oraz na stronie internetowej Magazynu Kontra.