Do 10 października br. trwa nabór zgłoszeń do XXI edycji „Konkursu na pracę pisemną”, którego organizatorem jest Narodowy Bank Polski.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest pogłębianie wiedzy oraz popularyzowanie edukacji ekonomicznej.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą kategorię stanowią uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych, drugą natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Tematyka prac w ramach tegorocznej edycji musi nawiązywać do Mikołaja Kopernika i jego dokonań w dziedzinie ekonomii. Uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych mają za zadanie napisać pracę na temat: Czy uważasz, że Mikołaj Kopernik miałby szansę na nagrodę w dziedzinie ekonomii? Przeanalizuj jego dokonania, poszukaj argumentów za i przeciw. Uczniowie szkół ponadpodstawowych natomiast muszą się zmierzyć z następującym tematem: Jaki element dorobku naukowego Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii jest najbardziej znany? Czy jest on dostrzegany i obecny w innych sferach aktywności człowieka (kulturze, nauce, rozrywce, rozwoju technologii)?

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne tj. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię.

Na laureatów inicjatywy czekają nagrody. W obu kategoriach za zajęcie I miejsca 4000 zł, za II miejsce 3500 zł, natomiast za III miejsce 3000 zł. Organizator przyzna również wyróżnienia w wysokości 1500 zł. Przewidziano także nagrody za wsparcie merytoryczne dla nauczycieli lub opiekunów nagrodzonych uczniów.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Laureatów konkursu poznamy na przełomie listopada i grudnia 2023 r. Wyniki inicjatywy zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego i w mediach społecznościowych NBP.