16 i 17 listopada br. w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Dziedzictwo przemysłowe w sercu Zielonej Europy”. Organizatorami inicjatywy są Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH w Warszawie oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. Konferencja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji zadania „Dziedzictwo przemysłowe wspiera Zieloną Europę”.

Nadrzędnym celem wydarzenia jest przedstawienie rozwiązań mających za zadanie wsparcie ochrony dziedzictwa przemysłowego w Europie, a także ukazanie wpływu tych rozwiązań na ochronę środowiska naturalnego.

W ramach konferencji uczestnikom zostaną przedstawione dobre praktyki adaptacji zabytków techniki do nowych funkcji, które prowadzą do ograniczenia śladu węglowego. Dyskusji poddane zostaną także sposoby wykorzystania paliw kopalnianych do eksploatacji ruchomych zabytków techniki. Możliwości ponownego użytkowania obiektów dziedzictwa przemysłowego zostaną omówione między innymi na przykładzie prac zmierzających do zachowania obiektów Stoczni Gdańskiej.

Podczas spotkania uczestnicy omówią także doświadczenia związane z współpracą z mediami w procesie zachowania dziedzictwa przemysłowego. Zapoznają się również z prezentacją założeń do powstania nowej organizacji mającej aktywnie wspierać ochronę i badania nad dziedzictwem przemysłowym — TICCIH Europa.

Udział w konferencji jest płatny i wynosi 250 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.