Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Z moich rodzinnych stron — zabytki zapomniane, warte ocalenia”. Organizatorem inicjatywy jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.

Nadrzędnym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży najbliższym otoczeniem oraz przybliżenie im wiedzy o ważnych zabytkach. Zadaniem inicjatywy jest także kształtowanie emocjonalnego stosunku do zabytków i uświadamianie potrzeby ich ochrony.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 20 lat.

Tematem prac konkursowych powinny być zabytki z najbliższej okolicy. Prace w formacie A3 muszą być wykonane samodzielnie i nie mogą być nigdzie wcześniej przedstawiane. Prac nie należy oprawiać.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę. Osoby biorące udział w inicjatywie mogą̨ przygotowywać prace w ramach zajęć w szkołach, instytucjach kulturalno-oświatowych lub indywidualnie w domu.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 6–10 lat, 11–15 lat i 16–20 lat.

Aby wziąć udział w inicjatywie prace należy przesłać na adres Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Dział Edukacji, ul. Daniłowicza 12, 32-020 Wieliczka z dopiskiem: Konkurs plastyczny. Prace muszą zawierać imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres szkoły lub placówki, w której praca została wykonywana, imię i nazwisko opiekuna bądź nauczyciela lub pełnoletniego uczestnika, telefon kontaktowy, nazwę obiektu i miejscowość, w której się znajduje, zgodę dla organizatora konkursu na przetwarzanie i wykorzystanie przesłanych danych osobowych i prac do celów promujących konkurs i wystawę.

Na laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Lista zwycięzców zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej muzeum 12 grudnia 2023 r., a wybrane przez jury prace pojawią się̨ 12 stycznia 2024 r. na wystawie oraz na stronie internetowej muzeum.