Do 15 stycznia 2024 r. wydawnictwa mogą zgłaszać książki wydane w 2023 r. do nagrody przyznawanej za najlepszy reportaż literacki. Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego ustanowiła w 2010 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy.

W konkursie wyróżniane i nagradzane są książki reporterskie, opisujące najważniejsze zjawiska społeczne i problemy współczesnego świata, a także pogłębiające wiedzę o innych kulturach i dialogu międzykulturowym.

Wiosną 2024 r. jury pod przewodnictwem Katarzyny Surmiak-Domańskiej wybierze dziesiątkę nominowanych, a następnie piątkę książek-finalistek, spośród których wyłoniony zostanie najlepszy reportaż. Do ubiegłorocznej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego zgłoszone zostały 143 książki, z czego 97 napisali polscy autorzy i autorki, pozostałe 36 było tłumaczeniami z języków obcych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie dowolnej liczby tytułów wydanych w 2023 r. Każdą książkę należy wysłać w sześciu egzemplarzach na adres: Biuro Kultury, plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego.

Regulamin nagrody dopuszcza zgłaszanie wersji elektronicznych książek. Należy je przesyłać na następujące adresy: nagrodakapuscinskiego@gmail.com; mprzewozniak@um.warszawa.pl.