Poradnik Instytucji Kultury 12/2023

Jest nowy termin stosowania e-doręczeń przez instytucje kultury!

W Dz.U. z 22 grudnia 2023 r. pod poz. 2764 opublikowano komunikat Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2023 r. zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

Przedłużono termin wprowadzenia rozwiązań technicznych dotyczących e-Doręczeń

W Dz.U. z 18 grudnia 2023 r. pod poz. 2699 opublikowano Ustawę z 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Weź udział w konkursie Fundacji PGE „Spotkania ze sztuką”

Do 4 stycznia 2024 r trwa nabór zgłoszeń do konkursu plastycznego „Spotkania ze sztuką”. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja PGE.

Limity wpłat na konta emerytalne w 2024 r.

W Dz. Urz. Monitor Polski z 6 grudnia 2023 r. opublikowano limity wpłat na konta emerytalne, których można dokonać w 2024 r.

Obniżone stawki VAT — nowe rozporządzenie

W Dz.U. z 9 grudnia 2023 r. pod poz. 2670 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących — nowe rozporządzenie

W Dz.U. z 30 listopada 2023 r. pod poz. 2605 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Trwa nabór gospodarzy rezydencji do programu Culture Moves Europe

Do 16 stycznia 2024 r. trwa nabór gospodarzy rezydencji do programu Culture Moves Europe realizowanego w ramach projektu Kreatywna Europa. Organizatorem inicjatywy jest Goethe-Institut.

Do końca stycznia można zgłaszać tytuły literackie do tegorocznej edycji Nagrody Żółtej Ciżemki

Do 31 stycznia 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Nagrody Żółtej Ciżemki dla najlepszej książki dla dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Kraków.

Trwa konkurs na projekt muralu o tematyce onkologicznej

Do 20 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu na projekt muralu o tematyce onkologicznej. Organizatorem inicjatywy są Szpitale Pomorskie sp. z o.o.

Trwa nabór wniosków w programie Dom Kultury+ Edycja 2024 NCK

Do 29 grudnia br. można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2024. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 2,5 mln zł.

Jesteś tłumaczem literatury chorwackiej lub pisarzem? Zgłoś się na pobyt rezydencyjny w stolicy Chorwacji

Trwa nabór zgłoszeń na pobyty rezydencyjne w Zagrzebiu dla tłumaczy literackich i pisarzy. Organizatorem inicjatywy jest Chorwackie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Projekt został ufundowany przez Chorwackie Ministerstwo Kultury i Mediów.

Nowe kody ubezpieczeń ZUS dla osób pobierających świadczenie wspierające

W Dz.U. z 23 listopada 2023 r. pod poz. 2529 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.