Trwa nabór zgłoszeń na konferencję naukową „Rzeźba plenerowa w Polsce — zjawisko artystyczne lat 60. i 70. XX wieku oraz problematyka ochrony”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wydarzenie odbędzie się online 15 listopada br. Inicjatywa finansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadrzędnym celem konferencji jest rozpoznanie i prezentacja zjawiska społeczno-artystycznego oraz zdefiniowanie potrzeb i możliwości ochrony rzeźb plenerowych.

Inicjatywa odbędzie się w języku polskim, ma charakter otwarty i bezpłatny.

Spotkanie skierowane jest do konserwatorów, urbanistów, historyków sztuki, prawników, muzeologów oraz muzealników.

W ramach inicjatywy uczestnicy porozmawiają m.in. o różnicy między rzeźbą plenerową a pomnikiem, kiedy rzeźba plenerowa staje się pomnikiem, o specyfice lokalnej oraz regionalnej realizowanych rzeźb plenerowych. Porozmawiają również o nowatorskich projektach i ich dokumentacji. Na warsztat wezmą np. humanizację przestrzeni osiedli mieszkaniowych oraz zakładów przemysłowych.

Osoby biorące udział w konferencji dowiedzą się także m.in. jak chronić rzeźby plenerowe drugiej połowy XX w. oraz porozmawiają o problematyce konserwatorskiej, w tym o zasadach i metodach prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich.

Podsumowaniem konferencji oraz wnioski i rekomendacje wypracowane podczas wydarzenia zostaną opublikowane w specjalnym numerze czasopisma Ochrona Zabytków.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy zgłoszenia kierować drogą mailową na adres konferencja-rzezba-plenerowa@nid.pl.