Na stronie internetowej Biblioteki Narodowej jest już dostępna oferta szkoleniowa, której celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników bibliotek, instytucji kultury, kadry pedagogicznej oraz osób zainteresowanych bibliotekarstwem.

I tak np. w styczniu 2024 r. w ofercie Biblioteki Narodowej (BN) znalazły się następujące tematy:

  • Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi;
  • Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem Deskryptorów BN;
  • Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21;
  • Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych.

Jak informuje BN, zakres i tematyka proponowanych szkoleń wynikają zarówno z inicjatywy organizatora, jak i są odpowiedzią na głosy środowiska bibliotekarskiego, z którym BN pozostaje w ścisłym kontakcie.

BN spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w Rozporządzeniu MEN z 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Pełna oferta szkoleniowa na rok 2024 jest dostępna na stronie Biblioteki Narodowej.