Do 14 stycznia br. trwa nabór kandydatur do Nagrody im. Karla Dedeciusa, której organizatorem jest Niemiecki Instytut Spraw Polskich, partnerami zaś Willa Decjusza w Krakowie, Europejskie Kolegium Tłumaczy w Straelen i Fundacja im. Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Nagroda im. Karla Dedeciusa wręczana jest co dwa lata. Inicjatywa skierowana jest do polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, przedstawiciele z branży a także sami tłumacze.

Laureaci zostaną wyróżnieni za wybitne osiągnięcia translatorskie oraz za pracę na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego.

Na zwycięzców inicjatywy czekają nagrody w wysokości 10 000 euro.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy zgłoszenie zawierające krótki życiorys, wykaz publikacji oraz wybrane fragmenty dorobku translatorskiego ok. 20 stron tłumaczenia i oryginału przesłać pocztą na adres Deutsches Polen-Institut Karl-Dedecius-Preis Residenzschloss, D-64283 Darmstadt Niemcy lub drogą mailową na adres dpi@dpi-da.de.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu 2024 r., nagroda zostanie przyznana natomiast 24 maja 2024 r. w Darmstadt.