Do 22 stycznia 2024 r. młodzi twórcy — pisarze, poeci, tłumacze, badacze i krytycy literaccy, którzy do dnia 1 stycznia 2023 r. nie ukończyli 35. roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę, mogą zgłaszać się do konkursu.

Jego jedynym fundatorem i organizatorem jest Fundacja Wisławy Szymborskiej. Ustanawiając nagrodę im. Adama Włodka, poety i męża Wisławy Szymborskiej, fundacja wypełniła zapis testamentowy zmarłej w 2012 r. noblistki. Wysokość nagrody wynosi maksymalnie 30 000 zł. Nagrodę tę przyznaje się za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu.

Nagroda przyznawana jest raz w roku, może być ona podzielona między kilku laureatów. Zarząd fundacji wybiera najciekawsze artystycznie projekty, w razie potrzeby powołuje ekspertów posiadających głos doradczy.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • opis całości projektu oraz wskazanie tej jego części, która zostanie zrealizowana w ramach nagrody (maksymalnie 20 000 znaków),
  • plan przewidywanych wydatków związanych z realizacją projektu,
  • uzasadnienie starania się o nagrodę,
  • życiorys (CV),
  • listę publikacji,
  • dwie rekomendacje pochodzące od osób będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie i zaznajomionych z projektem.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajduje się na stronie Fundacji Wisławy Szymborskiej.