Do 12 stycznia 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do XII edycji międzynarodowej Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej przyznawana jest w dwóch kategoriach. W pierwszej kategorii przyznawana jest co roku za książkę poetycką napisaną w języku polskim wydaną w roku poprzedzającym, w drugiej natomiast — przyznawana jest co dwa lata za książkę tłumaczoną z języka obcego.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje kultury, wydawnictwa, media o charakterze literackim, członkowie kapituły oraz inne osoby.

Tegoroczny nabór w ramach konkursu dotyczy tomów poetyckich wydanych w języku polskim w 2023 r. oraz tomów poetyckich przetłumaczonych na język polski wydanych w latach 2022–2023.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [plik PDF] oraz przesłać osiem egzemplarzy książek w formie papierowej na adres Fundacja Wisławy Szymborskiej, ul. Urzędnicza 20/6, 30-051 Kraków, z dopiskiem: Nagroda im. Wisławy Szymborskiej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF nagranych na płytę CD lub inny nośnik danych dołączony do zgłoszenia lub przesłany drogą mailową na adres nagroda@szymborska.org.pl.

Na laureatów nagrody czeka statuetka oraz gratyfikacja finansowa.