Poradnik Instytucji Kultury 01/2024

Zmieniony wzór wniosku o wypłatę zasiłku osłonowego

W Dz.U. z 18 stycznia 2024 r. pod poz. 59 opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Weź udział w konkursie Wydawnictwa Papierowy Motyl na krótkie opowiadanie

Do 3 marca br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu prozatorskiego „Festiwal Krótkich Form”. Organizatorem inicjatywy jest Wydawnictwo Papierowy Motyl.

Do końca stycznia można zgłaszać propozycje książek do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy

Tylko do 31 stycznia 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do 17. edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Organizatorem inicjatywy jest m.st. Warszawa.

Do końca stycznia można zgłaszać książki do tegorocznej edycji nagrody im. Witolda Gombrowicza

Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do IX edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Organizatorami inicjatywy są Prezydent Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza.

Trwa nabór do programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska

Tylko do 16 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu EtnoPolska, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację inicjatywy to 12 mln zł.

Trwa nabór do programów rezydencyjnych Fundacji Wisławy Szymborskiej

Tylko do 13 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do dwóch programów rezydencjalnych — rezydencji literackich dla ludzi pióra i rezydencji poetyckich w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Rządowy program ochrony zabytków na lata 2023–2026

W Dz. Urz. Monitor Polski z 28 grudnia 2023 r. poz. 1470 opublikowano Uchwałę nr 242 Rady Ministrów z 8 grudnia 2023 r. w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2023–2026″.

Należności publicznoprawne rozliczanie za pomocą mikrorachunku podatkowego

W Dz.U. z 28 grudnia 2023 r. pod poz. 2802 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Trwa nabór do tegorocznej edycji Nagrody Poetyckiej ORFEUSZ

Do 5 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2023. Organizatorami inicjatywy są Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie.

Trwa nabór do programu dotacyjnego NCK Ojczysty — dodaj do ulubionych edycja 2024

Tylko do 9 stycznia br. trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Ojczysty — dodaj do ulubionych. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację inicjatywy wynosi 1 670 000 zł.

Trwa nabór do konkursu na koncepcję serialu Script Fiesta 2024

Do 21 stycznia 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Script Fiesta 2024 na najlepszą koncepcję serialu. Organizatorami inicjatywy są Warszawska Szkoła Filmowa oraz Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotna odliczana od podatku liniowego w 2024 r.

W Dz. Urz. Monitor Polski z 22 grudnia 2023 r. pod poz. 1456 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2024.