Do 20 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu na projekt muralu o tematyce onkologicznej. Organizatorem inicjatywy są Szpitale Pomorskie sp. z o.o.

Konkurs skierowany jest do absolwentów liceów plastycznych, studentów wyższych uczelni plastycznych w Polsce oraz artystów tworzących murale. Prace mogą być zgłaszane w ramach inicjatywy indywidualnie lub zespołowo.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural o tematyce onkologicznej. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na ścianie budynku przy ulicy Powstania Styczniowego 1 na terenie Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.

Na laureata konkursu czeka nagroda, zwycięzca otrzyma 5000 zł.

Praca konkursowa powinna zawierać plik z projektem na nośniku cyfrowym wraz z wydrukiem A4 oraz wizualizację muralu na ścianie. Do projektu należy dołączyć w odrębnej kopercie formularz zgłoszenia, który znajduje się w załączniku regulaminu konkursu [plik PDF], a także orientacyjny kosztorys wykonania muralu.

Aby wziąć udział w inicjatywie, prace konkursowe z dopiskiem: Konkurs na projekt muralu o tematyce onkologicznej należy dostarczyć na adres: Szpitale Pomorskie, Dział Komunikacji Społecznej i Promocji, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia z dopiskiem „KONKURS — MURAL” (nie otwierać́ przed 20 grudnia 2023 r.). Prace powinny być opatrzone godłem/symbolem/pseudonimem, a dane autora załączone w odrębnej kopercie podlegającej otwarciu dopiero po rozstrzygnięciu.

Ogłoszenie konkursu nastąpi do 30 stycznia 2024 r. Realizacja muralu natomiast na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2024 r.