Do 21 stycznia 2024 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Script Fiesta 2024 na najlepszą koncepcję serialu. Organizatorami inicjatywy są Warszawska Szkoła Filmowa oraz Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA.

Nadrzędnym celem konkursu Script Fiesta 2024 jest wspieranie rozwoju ambitnej i kreatywnej twórczości telewizyjnej, filmowej, internetowej i literackiej, popularyzacja dorobku młodych twórców filmowych oraz promocja projektów scenariuszowych o szczególnych walorach artystycznych lub potencjale komercyjnym. Zadaniem inicjatywie jest także skierowanie uwagi na warsztat twórców seriali telewizyjnych i internetowych, podniesienie jakości scenariuszy w polskich produkcjach serialowych i filmowych oraz popularyzacja scenariopisarstwa i zwiększenie dostępności do profesji filmowych.

Konkurs skierowany jest do scenarzystów, także tych na początku swojej drogi zawodowej.

W ramach inicjatywy do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie oryginalne i własne koncepcje i scenariusze seriali. Takie zgłoszenie obejmuje podanie tytułu, gatunku, liczby i długość odcinków i grupy docelowej serialu, koncepcji serialu oraz logline’u i synopsisu serialu.

Na laureata konkursu czeka nagroda w wysokości 20 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Spośród 50 koncepcji wcześniej wybranych przez Komisję Preselekcyjną, Jury wybierze do II etapu maksymalnie 10 koncepcji serialu. Autorzy prac, którzy zakwalifikują się do II etapu, zostaną̨ o tym poinformowani drogą mailową do 5 marca 2024 r. Do 27 marca 2024 r. będą oni musieli przesłać organizatorom scenariusz pilotażowego odcinka serialu będącego rozwinięciem zakwalifikowanego synopsisu w formacie PDF na adres mailowy konkurs.serial@scriptfiesta.pl.

Ogłoszenie laureata konkursu nastąpi w trakcie Festiwalu w od 18 do 21 kwietnia 2024 r.